BITCOINS IN AANGIFTE? ALARMBELLEN FISCUS!

Worden er door u virtuele valuta in de aangifte IB opgenomen, dan gaan er alarmbellen bij de Belastingdienst rinkelen. Vaak zullen door de inspecteur vragen worden gesteld. Maar hoe beoordeeld de Belastingdienst de fiscale plicht? En wat betekent het rinkelen van de alarmbellen nu eigenlijk?

Vorig jaar is in de aangifte IB aangegeven dat de waarde van de virtuele valuta in principe onder de ‘overige bezittingen’ van box 3 moet worden aangegeven. In de aangifte IB 2018 moet de eigenaar dus de waarde van zijn bitcoins per 01-01-2018 opgeven. Is er echter sprake van handel in bitcoins, dan kan de fiscus stellen dat de handelaar er inkomen in box 1 mee heeft behaald en dat deze over de behaalde winst maximaal 51,95% (2018) moet betalen.

Checken
Als u denkt dat de bitcoin niet te traceren is, vergist u zich. Het kenmerkende van de bitcoin is juist dat elke handel precies wordt bijgehouden. Dat betekent dus dat ook de Belastingdienst kan nagaan wie bitcoins in zijn bezit heeft door simpelweg bij de elektronische handelsplatformen de benodigde gegevens op te vragen. De Amerikaanse Belastingdienst IRS doet dit bijvoorbeeld al.

Verplicht
Uit de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak aanvullende vragen stelt en informatie opvraagt als er cryptovaluta zijn opgenomen in de aangifte IB. U bent verplicht daarop antwoord te geven, inlichten te verstrekken en dat duidelijk, stellig en zonder voorbehoud.

Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een informatiebeschikking waardoor er een omkering bewijslast zal volgen. Dan moet u dus ineens overtuigend bewijzen dat, en in hoeverre, een navorderingsaanslag onjuist is opgelegd. Het niet voldoen aan de informatieplicht kan zelfs leiden tot een strafbaar feit.

Bewijs
De Belastingdienst moet zich bij het opvragen van gegevens en inlichtingen echter wel realiseren dat een belastingplichtige niet altijd over bepaalde informatie kan beschikken en dus geen antwoord kan geven. Ook dit kan leiden tot het omkeren van de bewijslast.

De Belastingdienst beschikt over een arsenaal aan controlemethodes dus ook als u de waarde van de virtuele munten niet aangeeft is de kans aanwezig dat de inspecteur er achter komt. Zoals eerder gesteld kunnen zij informatie opvragen bij de handelsplatformen. Daarnaast betaalt u uw bitcoinaankopen u immers altijd via een bank. En banken hebben een informatieplicht jegens de fiscus. De fiscus kan ook zien of op uw naam nieuwe dure auto’s zijn aangeschaft welke u normaal niet van uw inkomen/vermogen kunt bekostigen. Dit zal leiden tot meer vragen en vermoedens. Vermoed de fiscus dat u zwart inkomen in bezit heeft of verzwegen vermogen niet heeft aangegeven, dan kunt u rekenen op een navorderingsaanslag mét boete.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *